VİNÇ PERİYODİK KONTROL

Vinç gibi yük altında çalışan ekipmanlar kullanma koşulları açısından sürekli gözetim altında tutulması gereken iş ekipmanlarıdır.

Ülkemizde vinç ve aksesuarlarının yanlış kullanılması ve kusurlu araçların kullanılması sonucu çok sayıda üzücü kaza olmaktadır. Vinçlerin periyodik kontrollerinin yapılması hem güvenli çalışma koşullarının gereği, hem de yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı bir uygulamadır.

Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında;

TS 10116, TS ISO 9927-1, TS ISO 4309, TS ISO 8566-5, TS ISO 12480-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun vinç kontrolleri yapılır.

Vinçlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en kritik elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve anormal bir durum halinde, gerekli önlemler alınmalıdır.

Planlı ve koruyucu bakım, halatların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara yok açacak aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.