Ana sayfa

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

İş Ekipmanları, bilindiği üzere 25 Nisan 2013 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlar Yönetmeliği” uyarınca işyerinde kullanılmakta olan bir çok iş ekipmanın bir takım standartlara göre test ve ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Bahsi geçen ölçümler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerinde uygulanma zorunluğu bulunmaktadır.

İş Ekipmanlarının test ve ölçümlerinde özellikle TSE (Türk Standartları Enstitüsü) belirlenmiş kritelere göre ölçümler yapılmalı ve raporları düzenlenmelidir. İş ekipmanları gerekli yetkinliğe  sahip firmalar tarafından yine yönetmelikle belirlenmiş süreler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

İş Ekipmanları dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Basınçlı Kap ve Tesisatlar, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgahlar.

Hizmetlerimiz

Hakkımızda

Kendini ve işlerini tanıtmak isteyen bir sanatçı olabileceğiniz gibi misyonunu açıklamak isteyen bir firma da olabilirsiniz.